Pga mit nye arbejde har jeg måtte lære om kølemiddel, affedtningsmiddel og afgratning/vibrationsafgratning

Før i mandags havde jeg aldrig hørt om vibrationsafgratning, affedtningsmiddel, kølemiddel eller afgratning. Kølemiddel, affedtningsmiddel og vibrationsafgratning er ikk rigtig noget, som har fyldt i min verden.

Og hvad er alt det?

Kølemiddel bli’r som navnet antyder anvendt i kølesystemer. Det kan f.eks være i varmepumper og i køleskabe. Som kølemiddel kan man anvende alt som eksempelvis ammoniak, vand eller nitrogen.

Affedtningsmiddel er godt til at rense sod, snavs, fedt, olie mm der er praktisk for fødevarebranchen, industi, søfartsindustrien og landbrug. Der hvor jeg har fået arbejde bruger mine kollegerne f.eks affedtningsmiddel til gulve, plast og fliser, så jeg kan forstå at affedtningsmiddel er et uundværligt universalmiddel.

Afgratning som eksempelvis vibrationsafgratning kan fjerne grater. Grater, hvad er så det? Jo grater de opstår når emner i metal bliver bearbejdet hvilket kan nemt ødelægge delkomponenter i f.eks et maskineri. Så afgratning/vibrationsafgratning er vigtigt i diverse industrier. Det ser desuden ud til at være at foretrække at gå efter afgratning med vibrationsafgratning.

Ak ja, de mange nye verber som afgratning/vibrationsafgratning, kølemiddel og affedtningsmiddel, imens jeg begynder i andet job. Masser af ny viden.